Upload files
Academia de Muzică şi Artă a Spectacolului din Bratislava este o insituţie publică autonomă care are se ocupă de sfera creativă, artistică, educaţională, ştiinţifică, de cercetare şi dezvoltare a activităţilor culturale. Academia de Muzică şi Artă a Spectacolului din Bratislavaeste cea mai mare şi cea mai veche instituţiede învăţământ superior care oferă o varietate de programe de studii. Universitatea este alcătuită din trei facultăţi:
  • Facultatea de Teatru: Facultatea de Teatru îşi aduce aportul la dezvoltarea creativităţii tinerilor care îşi doresc să activeze în sfera teatrală, cu scopul de a spectacole de teatru care să eflecte o analiză ştiinţifică şi teoretică.
  • Facultatea de Film.
  • Facultatea de Muzică şi Dans.